Bạn đã sẵn sàng chọn máy tính? | Intel Vietnam

Bạn đã sẵn sàng chọn máy tính?

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn. Bắt đầu bằng cách chọn một thiết bị bên dưới.

Chúng ta hãy bắt đầu với một vài câu hỏi…

Bạn có tạo các nội dung thú vị trên máy tính không?

Bạn sử dụng Internet như thế nào?

Bạn làm loại công việc nào trên máy tính cá nhân?

Bạn chơi game nào?

Bạn muốn máy tính của mình nhỏ như thế nào?

Tuyệt vời!

Thông tin sản phẩm và hiệu năng