Shop Intel

Mua hàng Intel®
Kết quả của bạn: 11 kết quả tìm thấy
ASUS Fonepad ME560CG-1B052A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 9,346,000.00
 2. bộ nhớ: 2048 MB
 3. Kích thước màn hình : 6"
HP ElitePad 900 G1
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 7,999,000.00
 2. bộ nhớ: 2048 MB
 3. Kích thước màn hình : 10.1"
Samsung Galaxy Tab 3 10.1"
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 6,849,000.00
 2. Kích thước màn hình : 10.1"
Acer Iconia 810
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 4,989,000.00
 2. bộ nhớ: 2048 MB
 3. Kích thước màn hình : 8.1"
ASUS Fonepad ME371MG-1B105A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 4,599,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"
ASUS Fonepad 7 ME175CG-1A012A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 4,499,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"
ASUS Fonepad 7 ME372CG-1A020A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 4,399,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"
ASUS Fonepad ME372CG-1B015A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 3,997,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"
ASUS MeMO Pad 8 ME181CX-1B013A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 3,488,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 8"
ASUS Fonepad 7 FE170CG-6C005A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 2,797,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"
ASUS MeMO Pad 7 ME170C-1A022A tablet
Intel® Atom™
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 2,599,000.00
 2. bộ nhớ: 1024 MB
 3. Kích thước màn hình : 7"

So sánh 0 trong số 4

Thông tin sản phẩm và hiệu năng