Shop Intel

Mua hàng Intel®
Kết quả của bạn: 198 kết quả tìm thấy
Apple MacBook Pro 15" Retina
3rd generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 63,999,000.00
 2. bộ nhớ: 16380 MB
 3. Ổ cứng: 512 GB
 4. Kích thước màn hình : 15.4"
Apple MacBook Pro 13'' Retina
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 44,999,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 512 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"
Sony VAIO Duo 13
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 34,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 128 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"
ASUS ROG G750JS-T4202D notebook
4th generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 30,989,000.00
 2. bộ nhớ: 16380 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 17.3"
Yoga 3 Pro Silver - 256GB SSD
Intel® Core™ M
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 30,989,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 256 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"
Lenovo IdeaPad Y70-70
4th generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 30,489,000.00
 2. bộ nhớ: 16380 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 17.3"
ASUS G56JR-CN250H notebook
4th generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,999,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 750 GB
 4. Kích thước màn hình : 15.6"
Sony VAIO Duo 11
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 128 GB
 4. Kích thước màn hình : 11.6"
Sony VAIO SVF13N12SG
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 128 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"
Yoga 3 Pro Golden - 256GB SSD
Intel® Core™ M
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,989,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 256 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"
Toshiba Portégé Z10t-A107 (PT141L-001...
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 28,999,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 128 GB
 4. Kích thước màn hình : 11.6"
Apple MacBook Pro 13" Retina
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 28,990,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 128 GB
 4. Kích thước màn hình : 13.3"

So sánh 0 trong số 4

Thông tin sản phẩm và hiệu năng