Shop Intel

Mua hàng Intel®
Kết quả của bạn: 28 kết quả tìm thấy
Apple iMac 27"
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 46,889,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 27"
Apple iMac 21.5"
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,999,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
HP Pavilion 22-h001d TouchSmart All-in-...
4th generation Intel® Core™ i3
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 19,390,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
All-in-One - 22-2027d (ENERGY STAR)
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 18,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
ASUS CG CG8270-VN004D PC
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 17,345,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
All-in-One - 22-2026d (ENERGY STAR)
4th generation Intel® Core™ i3
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 16,590,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
HP Compaq Elite 8300
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 15,949,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB
HP ProOne 400 G1
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 14,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB
 4. Kích thước màn hình : 19.5"
ASUS M M70AD
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 13,990,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
Lenovo IdeaCentre C440
3rd generation Intel® Core™ i3
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 13,490,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
ASUS VivoPC VC60-B037K PC
3rd generation Intel® Core™ i3
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 11,799,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB
Lenovo ThinkCentre E73
4th generation Intel® Core™ i3
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 11,190,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB

So sánh 0 trong số 4

Thông tin sản phẩm và hiệu năng