Shop Intel

Mua hàng Intel®
Kết quả của bạn: 59 kết quả tìm thấy
ASUS ET ET2702IGTH-B047K
4th generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 54,989,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1130 GB
 4. Kích thước màn hình : 27"
ASUS ET ET2701INTI-B002A
3rd generation Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 39,989,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 2000 GB
 4. Kích thước màn hình : 27"
Apple iMac 27"
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 39,007,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 27"
Asus All In One ET2301INTH-B001M (Non O...
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 31,389,000.00
 2. bộ nhớ: 6144 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
ASUS ET ET2300INTI-B114K
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 29,289,000.00
 2. bộ nhớ: 6144 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
Asus All In One ET2311INTH-B001M (Non O...
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 25,899,000.00
 2. bộ nhớ: 6144 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
Apple iMac 21.5"
Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 24,790,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 500 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"
ASUS ET ET2300IUTI-B001M
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 24,790,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
Dell Inspiron All In One IN5348 Touch (...
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 23,989,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
Apple Mac Mini MD389ZP
Intel® Core™ i7
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 22,799,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 2000 GB
Dell Inspiron All In One IN5348 (THUN15...
4th generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 21,989,000.00
 2. bộ nhớ: 8192 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 23"
Asus All In One ET2220INTI-B006M (Non O...
3rd generation Intel® Core™ i5
 1. Giá bắt đầu từ:
  VND 21,589,000.00
 2. bộ nhớ: 4096 MB
 3. Ổ cứng: 1000 GB
 4. Kích thước màn hình : 21.5"

So sánh 0 trong số 4

Thông tin sản phẩm và hiệu năng